سیستم شبکه ای نگهداری خاک روش جدیدی جهت پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است. این محصول توسط تزریق مواد پلی اتیلن و بدون جوشکاری ساخته می شود. این ساختار مثل یک آکاردئون باز می شود. بنابراین می تواند حداقل فضا را در حمل و نقل و نگهداری اشغال نماید. در هنگام نصب این محصول باز می شود و هنگامیکه این لایه تا آخرین حد ممکن کشیده و با خاک یا بتن پر شود، ردیف هایی از سلول های بیضی شکل منظم و قابل متصل به یکدیگر را پدید می آورد (قطر هر سلول بین 100 تا 600 میلیمتر می باشد) .

ElCell os 5 - 20

ElCell os 5 - 20قابل استفاده در شیب های تند
وزن سبک و قابلیت انعطاف پذیری داشتن
ضد پوسیدگی
مقاومت کششی بالا و نفوذ پذیری
مقاومت بالا به دلیل لانه زنبوری بودن
حجم پایین در انبساط با سطح پوشیده شده
زهکشی مناسب از میان سلول ها
توجیه اقتصادی ،دوام مناسب و سازگاری با محیط زیست
امکان بهره گیری در زمین های لجنی و سست
سهولت در شیب