ElEdge ElEdge ElEdge

ElEdge


این محصول مناسب محوطه سازی و طراحی حرفه ای در معماری بام سبز می باشد.این محصول بسته به نوع کاربرد در جنس های آلومینیومی و پلیمری و در اندازه های مورد نیاز ارائه می گردد.
از خصوصیات این محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


انعطاف پذیری بالا
افزایش پایداری سطح
جلوگیری از سرش خاک و پوشش گیاهی به اطراف
سهولت در شکل دهی و ایجاد انحنا در مکان های مورد نیاز