ElSupport


این پایه ها با کلاهک خود تراز شونده راه حل مناسبی برای کف سازی در مکان های خارجی ساختمان که با عایق های رطوبتی ایزوله شده اند، می باشد.
از خصوصیات این محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

ElSupport

قابلیت تنظیم ارتفاع از 30 تا 60 سانتیمتر
جلوگیری از تجمع آب
ایزولاسیون حرارتی
ایجاد فضاهای خالی در کف برای تأسیسات
قابلیت استفاده در تراس ها، بالکن ها، اطراف استخرها، بام های سبز، فضاهای داخلی و خارجی و …