محافظ رطوبت

محافظ رطوبت (ElTex)

در این لایه از یک ژئوتکستایل پلی پروپیلنی استفاده میشود که برای محافظت از عایق و نگهداری آب طراحی شده است.
ژئوتکستایل ها منسوجات ژئوسینتتیک دو بعدی نفوذپذیری هستند که در تماس با خاک ، سنگ ، زمین یا سایر مواد ژئوتکنیکال قرار میگیرند تا وظایفی نظیر جدا کردن ،فیلتر کردن ، زهکشی و تقویت خاک را انجام دهند.